Visma Window


Det är fn. problem att kontakta Löneenheten p.g.a byte av telefon operatör

--

Nu finns möjlighet att logga in via Mobil till vissa delar i självservice för arbetstagare

Se länkar under respektive kommun

Avesta Kommun Fagersta Kommun Hedemora Kommun Norbergs Kommun Skinnskattebergs Kommun Norra Västmanlands Kommunalteknikerförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Självservice P Mobil Avesta Självservice P Mobil Fagersta Självservice P Mobil Hedemora Självservice P Mobil Norberg Självservice P Mobil Skinnskatteberg Självservice P Mobil NVK Självservice P Mobil NVU

Lösenordsbyte

OBS! Gäller ej Avesta kommun, ni byter hos lösenordsansvarige på er arbetsplats

Klicka här!


Löneförvaltningens telefontider

Måndag — fredag kl 08.00-12.00

Samt onsdag 13.00-16.00


 

Aktuell information/blanketter

 

Avesta Kommun Fjärr Support

 

Systemansvariga

Lönechef Margareta Espås
E-post: margareta.espas@norberg.se
Verksamhetsutvecklare Solveig Grönberg
E-post: solveig.gronberg@norberg.se