Löneservice
Telefontid: Helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00
  samt onsdag kl 13.00--16.00
  På eftermiddagarna är vi nåbara via e-post och ringer upp vid behov
Ledning, lönechef    
Carina Sjöberg 0223-29103 carina.sjoberg@norberg.se
   
Verksamhetsutvecklare/Systemägare  
Solveig Grönberg 0223-29176 solveig.gronberg@norberg.se
   
Utbildning självservice:    
Martin Grönstrand 0223-29068
martin.gronstrand@norberg.se
Linda Ahlström 0223-29077 linda.ahlstrom@norberg.se
Kristina Adeen 0223-29070 kristina.adeen@norberg.se

 

 
 

Lönegrupper

 
 

Avesta kommun (inkl bolag och samordningsförbund)

Elin Karlsson 0223-29075 elin.karlsson@norberg.se
Lena Lund 0223-29073 lena.lund@norberg.se
Jenny Fredriksson 0223-29079 jenny.fredriksson@norberg.se
Martin Grönstrand 0223-29068 martin.gronstrand@norberg.se
Sirkku Åsberg 0223-29062 sirkku.asberg@norberg.se
Charlotte Hammarbäck 0223-29060 charlotte.hammarback@norberg.se
Susan Kedert 0223-29012 susan.kedert@norberg.se

 

Hedemora kommun (inkl bolag) /Norbergs kommun

Ann-Cathrine Olsbacka 0223-29076 ann-cathrine.olsbacka@norberg.se
Joakim Svedlund 0223-29074 joakim.svedlund@norberg.se
Monica Johansson 0223-29105 monica.johansson@norberg.se
Carina Hjelm 0223-29278 carina.hjelm@norberg.se
Kristina Adeen 0223-29070 kristina.adeen@norberg.se
Solveig Grönberg 0223-29176 solveig.gronberg@norberg.se
 
Fagersta kommun (inkl bolag och samordningsförbund /Skinnskattebergs kommun
Gunilla Sohlberg 0223-29078 gunilla.sohlberg@norberg.se
Marlene Jansson 0223-29065 marlene.jansson@norberg.se
Linda Ahlström 0223-29077 linda.ahlstrom@norberg.se
Yorsalem Gubbsa 0223-29271 yorsalem.gubbsa@norberg.se
Anna Hedlund 0223-29067 anna.hedlund@norberg.se
Stefan Klinga 0223-29066 stefan.klinga@norberg.se

 

 

 
Drift/Utdata:   kommun/bolag/samordningsförbund
Martin Grönstrand 0223-29068 Avesta
Ann-Cathrine Olsbacka 0223-29076 Hedemora
Gunilla Sohlberg 0223-29078 Fagersta
Stefan Klinga 0223-29066 Norberg/Skinnskatteberg

 

Pensionsfrågor:   kommun/bolag/samordningsförbund
Ann-Cathrine Olsbacka 0223-29076 Avesta
Linda Ahlström 0223-29077 Fagersta
Stefan Klinga 0223-29066 Norberg/Skinnskatteberg

 

WinLas:  
Elin Karlsson 0223-29075
Carina Hjelm 0223-29278

 

   
Avstämning/Redovisning lönekonton:  
Joakim Svedlund 0223-29070 Avesta
Kristina Adeen 0223-29074 Hedemora/Skinnskatteberg
Marlene Jansson 0223-29065 Fagersta/Norberg

 

 
 

Tillbaka